Burgerinitiatief Flexwonen van Nieuw Aalsmeer loopt voorspoedig

Het initiatief van Nieuwe Aalsmeer om Flexwonen mogelijk te maken in de gemeente Aalsmeer loopt voorspoedig. Na 3 november is er veel gebeurd. Er is uitgezocht wat er binnen de huidige regelgeving mogelijk is en dat is netjes in een notitie opgenomen. Deze notitie krijgt de vorm van een beleidsvoorstel en zal in de gemeenteraad worden ingebracht om een eerste stap te maken naar het realiseren van 500 tot 1000 FlexWoningen binnen de gemeente.

Op dit moment is het mogelijk om ook binnen de LIB3 zone, onder voorwaarden, tijdelijke woningbouw toe te staan. De gemeente kan binnen de Wet Ruimtelijke Ordening, tijdelijke bestemmingswijzigingen doorvoeren. In de gemeente kan een aantal locaties worden benut die in grootte variëren van 1 tot 100 FlexWoningen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: