BZK-handreiking: aanpak woonoverlast en verloedering

De Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering biedt gemeenten Žen hun partners een praktische leidraad bij de aanpak van woonoverlast.

De handreiking behandelt het wat en hoe van – met name bestuursrechtelijke – middelen om overlast mee te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast staan in het tweede deel van de handreiking praktijkvoorbeelden, wetsteksten en checklisten. In mei 2011 verscheen de eerste versie van de handreiking en in mei 2014 een update.

download handreiking
download update

Inhoudsopgave
Inleiding
Samenvatting
Stroomschema
1   Rollen en verantwoordelijkheden
2   Klachten registreren en afhandelen
3   Meldingen onderzoeken
4   Praten en afspraken maken: niet-juridische middelen
5   Praten en handhaven: gemengde middelen
6   Handhaven: welke juridische middelen?
Keuzetabel: overlastvormen en juridische middelen
7   Bestuursrechtelijk handhaven: wetten en mogelijkheden
8   Stappenplan Bestuursrechtelijk handhaven
9   Strafrecht
10 Privaatrecht
11 Overlast voorkomen en structureel aanpakken: beleid maken
12 Communicatie
Bijlagen

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beheer, Beleid, Doelgroepen flexwonen, Draagvlak en communicatie, Handhaving, Vluchtelingen, Wonen met zorg/begeleiding