Cafetaria-regeling arbeidsmigranten ook komende 2 jaar

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over verlenging van de cafetaria-regeling tot en met eind 2021. Deze regeling maakt het mogelijk voor werkgevers om voor arbeidsmigranten de extraterritoriale kosten fiscaal gunstig uit te ruilen met bruto loon.

Met verlenging van de regeling blijft het mogelijk voor agrarische werkgevers om de extra kosten huisvesting, levensonderhoud en reiskosten uit te ruilen met het deel van het bruto loon dat uitstijgt boven het wettelijk minimumloon. Lees verder>

Meer info via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid