Campus Diep, Groningen

Naam project Campus Diep
Korte omschrijving Acht maatschappelijke organisaties in Groningen Stad bieden onder de naam Campus Diep begeleide woon-, leer- en werktrajecten voor jongeren en jongvolwassenen. De initiatiefnemers werken onderling en met partners in de regio nauw samen aan praktische voorzieningen. Campus Diep richt zich op jongeren tussen de 16 en 27 jaar in de stad en de provincie Groningen die hun problemen willen oplossen en hun talenten willen ontwikkelen. Doel is dat de jongeren straks op eigen benen kunnen staan en net als ieder ander een rol spelen in de maatschappij. Daarbij krijgen ze extra steun van begeleiders.
Plaats Groningen
Adres Diverse locaties
Eigenaar/exploitant Woningcorporatie Nijestee
Doelgroep Jongeren 16 – 27, wonen met begeleiding
Aantal wooneenheden Circa 60
Start 2008
Huurprijs
Bijzonderheden Aan het samenwerkingsverband nemen deel: Het Kopland, ROC Alfa-college, ROC Noorderpoort, Werkpro, MJD Groningen, Elker, Woningcorporatie Nijestee (namens de corporaties), Gemeente Groningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie:


| Deel dit artikel  

Trefwoorden: kamers met kansen, praktijkvoorbeelden,

Dossiers: Wonen met zorg/begeleiding, Woonvormen,