Regio Holland Rijnland

Regio Holland Rijnland beslaat een groot deel van Midden-Holland, waaronder het gebied dat vooral bekend is als de Bollenstreek.


holland-rijnland1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gehele regio omvat de volgende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. De Bollenstreek is in deze regio het gebied waar relatief veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. De gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop maken ook deel uit van de Greenport Aalsmeer.

Op 23 november 2012vond in het gemeentehuis van Katwijk een regionale startconferentie plaats van gemeenten, werkgevers en huisvesters. Aan het slot van deze bijeenkomst is een ambassadeursteam gevormd. Dit team bewaakt de goede intenties van deze dag er zet zich er ook voor in dat er in 2013 concrete huisvestingsafspraken kunnen worden gemaakt. Het team bestaat uit:

 • Ewa Idzardi: Coördinator InformatiePunt Polen (IPP) voor de Duin- en Bollenstreek
 • Johan van Buren: manager Wonen Woonstichting Vooruitgang
 • Nico Geerlings: directeur Flexibel Human Services
 • Jan Uit den Boogaard: onafhankelijk voorzitter
 • Tseard Hoekstra: wethouder gemeente Alphen aan de Rijn
 • Jeroen Verheijen: wethouder gemeente Hillegom

Klik voor meer informatie op de foto’s.

ewa-idzardijohan-van-burennico-geerlingsjan-uit-den-boogaardtseard-hoekstrajeroen-verheijen

 

 

 

 

Stand van zaken in de regio:

 • Er verblijven zo’n 10.000 – 15.000 arbeidsmigranten in de regio
 • Op 23 november 2012 vond in Katwijk een verkennende regionale startconferentie plaats. Lees hier het verslag.
 • Er is toen een zogeheten ‘ambassadeursteam ‘ geformeerd. Deze ambassadeurs bewaken de goede intenties van de bijeenkomst op 23 november en bevorderen dat er daadwerkelijk voor de zomer van 2013 concrete huisvestingsafspraken worden gemaakt
 • Het ambassadeursteam heeft tijdens een werkconferentie op 22 april 2013 een regionaal convenant voorgesteld, waarin o.a. een gezamenlijke opgave en verdeling over de afzonderlijke gemeenten zou worden vastgesteld. Over de onderliggende aantallen kon echter nog geen overeenstemming worden bereikt
 • Het ambassadeursteam huisvesting arbeidsmigranten in Holland Rijnland heeft op 28 juni de 15 colleges van B&W de resultaten van een quick scan naar de aantallen arbeidsmigranten in deze regio toegestuurd. Lees hier de quick scan.
 • op 27 juni 2014 ondertekenden vertegenwoordigers van gemeenten, werkgevers en huisvesters in Lisse een convenant met als doel: meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten in de regio Holland Rijnland. Lees verder.

Zie ook de bijlage bij de voorgangsbrief van Minister Blok aan de Tweede Kamer van mei 2016