Metropoolregio Eindhoven

In de Metropoolregio Eindhoven (MRE, voorheem SRE) werken de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant samen op thema´s, die om een regionale aanpak vragen.


metropoolregio-eindhoven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Metropoolregio Eindhoven werken 21 gemeenten samen op een groot aantal onderwerpen. Een ervan is de huisvesting van arbeidsmigranten. In dit project wordt ook nauw samengewerkt met werkgevers, uitzendbureaus, woningcorporaties én commerciële huisvesters.  Ieder heeft zijn eigen rol, maar gezamenlijk pakken ze de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio op.
De regio kent verschillende groepen arbeidsmigranten. Rond Eindhoven zijn vrij veel hoogopgeleide zogeheten kennismigranten te vinden. Deze migranten zijn van groot belang voor de toptechnologie, die de regio de positie van Brainport heeft gegeven. Daarnaast kent de regio ook de laagbetaalde werkers in bijvoorbeeld de agrarische sector (die ook in andere gebieden voorkomen).

Stand van zaken in de regio:

  • In de regio is een werk- en stuurgroep actief waarin zowel gemeenten, huisvesters als werkgevers zitting hebben
  • Op 28 juni 2012 hebben gemeenten, werkgevers en huisvesters een Regionale Verklaring ondertekend om te komen tot meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten. Lees hier het verslag
  • Op 13 december 2012 vond in Eindhoven een bestuurlijke conferentie plaats. Belangrijk discussiepunt was de vraag in hoeverre wonen en werken in de nabije toekomst gescheiden moest worden. Afgesproken is dat in nieuwe situaties een ontkoppeling tussen wonen en werken wordt gestimuleerd. Lees hier het verslag.
  • Op 12 oktober 2016 maakte de Stuurgroep Arbeidsmigranten tijdens een mini-symposium opnieuw de stand op. Lees hier het verslag

Zie ook de bijlage bij de voorgangsbrief van Minister Blok aan de Tweede Kamer van mei 2016