Regio Noord-Holland Noord

In de regio Noord-Holland Noord zijn drie samenwerkingsverbanden van gemeenten actief: West-Friesland, de Noordkop en Noord-Kennemerland.


noord-holland-noord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeenten in dit gebied zijn: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec.

De zeven gemeenten in West-Friesland werken al geruime tijd samen aan betere oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het project Kompas. Daarin is zowel aandacht voor de handhaving en het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen als voor het realiseren van nieuwe huisvestingsvormen en de voorzieningen die daarbij passen. De gemeenten in de kop van Noord-Holland kennen een soortgelijke aanpak. Deze twee gebieden hebben beide met relatief veel arbeidsmigranten te maken, die vaak werkzaam zijn in de agrarische sector en bij een aantal grotere distributiebedrijven.

In de regio West-Friesland is een ambassadeursteam aan de slag gegaan. Het team wil zich inzetten om goede condities te scheppen om op korte termijn te komen tot concrete afspraken over meer en betere huisvesting. Het ambassadeursteam bestaat uit:

  • Hans Kröger, directeur bestuurder van woningstichting Het Grootslag
  • Kasper Gutter, wethouder van de Gemeente Medemblik
  • Jan Willem van der Meer, Manager bij NL-Jobs

Klik voor meer informatie op de foto’s:

RB022 KrogerRB021 GutterRB023 vd Meer

 


Stand van zaken in de regio:

  • In de subregio West-Friesland gaat men er vanuit dat er ongeveer 10.000 arbeidsmigranten aanwezig zijn. Voor de subregio Kop van Noord-Holland lijkt een aantal van 6.000 een realistische schatting
  • Op 15 juni 2012 vond in Den Helder een verkennende regionale conferentie plaats.Lees hier het verslag
  • In West-Friesland is de afgelopen jaren veel bereikt door adequate handhaving, gecoördineerd in het project Kompas. In de Noordkop draait sinds de startconferentie ook een project Kompas, dat tevens wordt opgestart in Noord-Kennemerland.
  • West-Friesland zet nu in op concrete afspraken over huisvesting. Daartoe hebben de gemeenten in deze subregio ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld zodat initiatiefnemers van projecten weten waar ze aan toe zijn
  • Op 12 december 2013 sloot West-Friesland het project Kompas af met de constatering dat met de handhaving in deze regio goede stappen zijn gezet, maar dat meer en betere huisvesting nog een zorgenkind is. In deze regio gaat nu ook een ambassadeursteam aan de slag om dat verder te helpen. Lees hier het verslag

Zie ook de bijlage bij de voorgangsbrief van Minister Blok aan de Tweede Kamer van mei 2016