Overige regio’s

Onder de ‘overige regio’s’ worden die regio’s verstaan, die niet van begin af onder de prioritaire aandacht van de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten vielen.


Dat beeld is inmiddels echter wel behoorlijk verschoven. In verschillende andere regio’s zijn arbeidsmigranten net zo’n ‘vertrouwd’ verschijnsel geworden als in de oorspronkelijke negen. Zo zijn er veel arbeidsmigranten werkzaam in Midden-Brabant, in de Food-Valley, in Flevoland, in de Betuwe, het Zuid-Oostelijk deel van Zuid-Holland en delen van Zeeland Utrecht en Overijssel. Daar blijft nog wat meer onder de radar dan in de regio’s die zich van meet af aan aan de uitgangspunten van de Nationale Verklaring hebben verbonden. Het expertisecentrum bedient echter ook die regio’s met kennis over het onderwerp en houdt actuele ontwikkelingen bij.