Regio Limburg

De provincie Limburg is een van de eerste regio’s waar op vrij grote schaal arbeidsmigranten een bijdrage aan de economie leverden.


 

limburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Limburg is de grootste concentratie van arbeidsmigranten te vinden in het noordelijke deel van de provincie. Net als in andere regio’s is een groot deel van hen werkzaam in de agrarische sector. Wat Limburg onderscheidt van ander regio’s, is dat het hier om een zogeheten krimpregio gaat, waarin het aantal inwoners en in het bijzonder de inwoners die actief zijn op de arbeidsmarkt een dalende lijn vertoont. Dat verklaart wellicht waarom er in Limburg al lang veel aandacht is voor zowel de huisvesting, als de integratie en inburgering van arbeidsmigranten. Meer nog dan in andere delen van het land worden arbeidsmigranten, zeker de vestigers, gezien als een kans om de vitaliteit van de regio te behouden.

Stand van zaken in de regio:

  • Gemeenten, huisvesters, werkgevers en diverse andere betrokken organisaties in Noord Limburg werken sinds 2010 samen in het zogeheten ‘Kerkeböske-beraad’ om arbeidsmigranten een goede start en plek te geven in de samenleving. In de tien gemeenten van dit gebied wonen naar schatting 20.000 arbeidsmigranten. Veel migranten wonen in hun werkgemeente
  • Er lopen diverse initiatieven in verschillende gemeenten variërend van kleinschalige nieuwbouw, herbestemming, legalisering van wonen op het erf tot grootschaliger unitbouw
  • De provincie is haar rol en verantwoordelijkheid rondom het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten concreter aan het benoemen
  • Zuid-Limburg haakt langzaam aan
  • Op 9 februari 2015 werd in Venlo het ‘Symposium arbeidsmigranten’ gehouden. Arbeidsmigranten kunnen enerzijds een belangrijke rol spelen in het waarmaken van de economische ambities van Limburg, die door krimp en vergrijzing onder druk komen te staan. Anderzijds is er sprake van een breed gehoord signaal binnen de publieke opinie dat arbeidsmigranten de eigen werknemers van de markt verdringen. Meer info

Zie ook de bijlage bij de voorgangsbrief van Minister Blok aan de Tweede Kamer van mei 2016