Haaglanden

Het Stadsgewest Haaglanden omvatte de ruime omgeving van Den Haag, waaronder het kassengebied van het Westland. Inmiddels is het stadsgewest opgegaan in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.


haaglanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een aantal gemeenten in dat gebied is de tuinbouw in de kassen een belangrijke economische activiteit. In deze bedrijfstak zijn relatief veel arbeidsmigranten werkzaam. Voor een deel gaat het daarbij om seizoensarbeid, maar juist in de kassen vindt veel teelt ook doorlopend plaats en zijn er dus continu mensen nodig. Vrij veel arbeidsmigranten die werken in het Westland zoeken en vinden huisvesting in de goedkope woningvoorraad in Den Haag, waar huisjesmelkers hun kans zien. Ongelukkigerwijs gebeurt dat vaak in wijken die al onder druk staan. Ook in de Rotterdamse regio verblijven veel arbeidsmigranten die werken in het Westland.

Stand van zaken in de regio:

  • In Haaglanden werken ongeveer 45.000 arbeidsmigranten voornamelijk verdeeld over Den Haag en Westland
  • Op 18 juni 2012 vond in Den Haag een verkennende regionale startconferentie plaats. Er is toen een zogeheten ‘aanjaagteam’ geformeerd. Dit team wil condities scheppen waarmee gemeenten, werkgevers en huisvesters op korte termijn tot concrete bestuurlijke afspraken kunnen komen. Lees hier het verslag. Het aanjaagteam heeft inmiddels zijn werkzaamheden beëindigd.
  • Op 24 juni 2013 vond de bestuurlijke conferentie huisvesting arbeidsmigranten Haaglanden plaats. Lees hier het verslag.
Ambitie Haaglanden
Het Dagelijks Bestuur van Stadsgewest Haaglanden heeft in april 2013 een ambitie neergelegd om 6.000 aanvullende short-stay plaatsen te creëren in de regio (2.000 in Den Haag, 2.000 in het Westland en de rest verdeeld over de andere gemeenten). De volledige tekst van de ambitie is hier te vinden. Voor de invulling van deze ambitie zijn gemeenten afhankelijk van de markt. De gemeenten faciliteren, beoordelen en honoreren initiatieven uit de markt op basis van lokaal vastgesteld beleid. Dat geeft houvast voor zowel de gemeenten als de markt.

Op 1 januari 2015 is de Stadsregio Haaglanden opgegaan in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. In die nieuwe vorm is nog geen beleid rond huisvesting van arbeidsmigranten geformuleerd.

Initiatiefnemers gezocht!
Overweegt u zelf een plan voor huisvesting van arbeidsmigranten? Of wilt u de mogelijkheden hiervan met een specifieke gemeente of woningcorporatie bespreken? Neem dan contact op met desbetreffende gemeente en/of corporatie.

Zie ook de bijlage bij de voorgangsbrief van Minister Blok aan de Tweede Kamer van mei 2016