Stadsregio Amsterdam

De Stadsregio Amsterdam omvat naast (natuurlijk) de stad Amsterdam zelf, aan de zuidkant de gemeenten rond Schiphol en Haarlemmermeer en aan de Noordkant de gemeenten in Waterland.


amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmigranten vinden vaak werk in de agrarische- en distributiesector aan de zuidkant van dit gebied, terwijl de noordelijke gemeenten in deze regio meer activiteit in de industriële sector en de bouw bieden. Tot nu toe wordt vooral in de gemeenten die behoren tot de Greenport Aalsmeer actief gewerkt aan mogelijkheden om de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren.

Stand van zaken in de regio Greenport Aalsmeer:

  • In de regio zijn ongeveer 1.700 huisvestingsplaatsen nodig
  • Op 26 september 2012 vond in Aalsmeer een verkennende regionale startconferentie plaats, waar een ambassadeursteam is geformeerd.
  • Op 25 januari 2013 is een tweede regionale conferentie geweest met als doel input op te halen voor een later dat jaar af te sluiten convenant tussen de partijen in de Greenportgemeenten met als pijlers meer huisvesting, betere handhaving en verbeterde inschrijving in het GBA. Lees hier het verslag
  • Vrijdag 28 juni 2013 bereikten gemeentebestuurders, werkgevers en huisvesters een principeakkoord over een convenant over de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio Greenport Aalsmeer. Uitgangspunt is dat er in dit gebied voor 1.700 mensen huisvestingsvoorzieningen moeten komen. Lees hier het verslag
  • Het convenant dat is gesloten loopt door tot 2018. Hier vindt u de tekst van het convenant.

Zie ook de bijlage bij de voorgangsbrief van Minister Blok aan de Tweede Kamer van mei 2016