West-Brabant

De regio West-Brabant ligt strategisch precies tussen Antwerpen en Rotterdam in en heeft als grootste gemeente Breda.


regio-west-brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit gebied zijn relatief veel arbeidsmigranten werkzaam in de land- en tuinbouw (o.a. de champignonteelt en boomkwekerijen). Daarnaast zijn er ook nogal wat arbeidsmigranten die in deze regio wonen, werkzaam in de havens van Antwerpen en Rotterdam.

Stand van zaken in de regio:

  • Op 28 september 2012 vond in Moerdijk een verkennende regionale startconferentie plaats. Er is toen een zogeheten ‘ambassadeursteam’ geformeerd. Lees hier het verslag.
  • In West-Brabant is sprake van een forse huisvestingsopgave. Er is een onderzoek uitgevoerd om een accuraat beeld van de aantallen te krijgen. Deze Quick-scan Arbeidsmigranten in West Brabant vind u via de link.
  • Op 28 juni 2013 was er opnieuw een regionale bijeenkomst, waar aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek afspraken over de opgave en de verdeling daarvan zijn gemaakt. Lees hier het verslag.

Zie ook de bijlage bij de voorgangsbrief van Minister Blok aan de Tweede Kamer van mei 2016