CBS Jaarrapport Integratie 2014

In het Jaarrapport Integratie 2014 beschrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de maatschappelijke positie van diverse allochtone bevolkingsgroepen in Nederland.

Download hier het rapport

Download hier de bijlagen 

Het CBS stelt dit rapport eens per twee jaar samen op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie, Facts en figures, Taal en participatie, Vluchtelingen