COA: opvangcapaciteit asielzoekers voor eind 2017 naar 31.000 plaatsen

De totale capaciteit voor de centrale opvang van asielzoekers wordt dit jaar teruggebracht naar 31.000 beschikbare opvangplaatsen (eind 2017). Dit is nodig omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen. Er blijven 61 opvanglocaties open en 45 locaties gaan sluiten of zijn al gesloten. Ook wordt de opvangcapaciteit van 18 bestaande locaties teruggebracht. Het COA heeft op 26 april de betrokken gemeenten en de medewerkers geïnformeerd. 

Op dit moment verblijven er 22.800 asielzoekers en vergunninghouders in de centrale opvang, terwijl er 48.700 plaatsen (stand van zaken 18 april 2017) beschikbaar zijn. De asielinstroom bestaat momenteel grotendeels uit nareizigers en relocanten die niet of korter gebruik maken van opvang tijdens het doorlopen van de asielprocedure. Daarnaast is de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten toegenomen. Ook moeten veel vreemdelingen weer vertrekken omdat zij geen recht hebben op een vergunning. De lagere bezetting en de verwachtingen ten aanzien van de instroom waren voor het COA al eerder aanleiding om het aantal opvangplaatsen terug te brengen. De prognose is dat de bezetting op locaties van het COA dit jaar nog verder afneemt. Overigens blijft nog reservecapaciteit beschikbaar om weer op te kunnen schalen bij eventuele groei.

Uitgangspunten

Het COA heeft op 26 april de locatiekeuze gebaseerd op een aantal uitgangspunten die in overleg met betrokken samenwerkingspartners zijn opgesteld. Een evenredige spreiding van locaties over het land is van belang om het asielproces goed te laten verlopen. Spreiding bevordert ook de integratie. Daarnaast is ook flexibiliteit van belang om de opvangcapaciteit in tijden van hogere instroom snel op en af te kunnen schalen. Kwaliteit, duurzaamheid en financiën zijn ook uitgangspunten die zijn meegewogen om tot een zorgvuldige en verantwoorde selectie van locaties te komen. Het COA maakt periodiek de balans op hoe de bezetting zich ontwikkelt. Dat biedt de mogelijkheid om weer tijdig bij te kunnen sturen.

Personele gevolgen

Het COA heeft vandaag ook medewerkers geïnformeerd over de personele gevolgen: het gaat om ongeveer 550 arbeidsplaatsen. Sinds medio 2016 tot eind maart 2017 hebben we al van 1.300 medewerkers afscheid genomen. De komende periode wordt bekeken wat dit concreet voor individuele medewerkers betekent. De verwachting is dat dit grotendeels om tijdelijke contracten zal gaan. De ondernemingsraad is nauw betrokken bij de besluitvorming.

Samenwerking

“We zijn ons ervan bewust dat het sluiten van locaties veel impact heeft in gemeenten waar in de afgelopen jaren goede opvang tot stand is gebracht”, zegt bestuursvoorzitter Gerard Bakker. “We zijn samen ingrijpend gegroeid, en het is nu belangrijk dat we ook weer samen afschalen. Wij trekken niet zomaar de deur achter ons dicht, want het zou kunnen dat we elkaar opnieuw hard nodig hebben als het aantal asielzoekers onverwacht weer toeneemt.”

Het COA blijft oog houden voor de inspanningen van omwonenden en andere betrokkenen. Bakker: “Voor de ondersteuning van integratie en participatie blijven netwerken van vrijwilligers hard nodig.”

bron: COA

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beleid, Vluchtelingen