College Aalsmeer stelt nota tijdelijke arbeidsmigranten vast

Dinsdag 22 januari hebben Burgemeester en wethouders de Nota Ruimte voor huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten vastgesteld. De nota wordt 14 februari voorgelegd aan de gemeenteraadsleden. Met de nota wil het College een veilige woonomgeving realiseren voor arbeidsmigranten en omwonenden.

Een kwalitatief goede huisvesting voor (tijdelijke) arbeidsmigranten is van grote waarde voor de gemeente. Om vast te kunnen stellen aan welke voorwaarden de huisvesting moet voldoen is eerst in 2011/2012 een grootschalig controleonderzoek gehouden naar de huidige stand van de huisvesting, Op basis van dit onderzoek zijn de criteria voor het nieuwe beleid tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron. Inmiddels is de eerder opgenomen link naar het originele artikel niet meer actief.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie