College Peel en Maas stemt in met komst veertig arbeidsmigranten in Grashoek

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas stemt in met de realisatie van een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Kievit 29 in Grashoek. De gewenste ontwikkeling bestaat uit het realiseren van een logiesgebouw voor het huisvesten van veertig arbeidsmigranten, die werkzaam zijn binnen het bedrijf, met bijbehorende parkeervoorziening.

Op 22 juni heeft het college besloten diverse initiatieven die opgestart zijn op basis van het beleid ‘huisvesting short-stay arbeidsmigranten’ uit 2019 te bevriezen. Destijds is besloten alleen nog initiatieven te behandelen waarvoor op het moment van beslissen een concrete aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. De gemeente heeft voor de huisvestingslocatie aan de Kievit 29 eerder, onder voorwaarden, medewerking uitgesproken. Daarna is op 7 augustus 2019 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie