Commissie Gelijke Behandeling onderzoekt positie arbeidsmigranten

De CGB heeft de afgelopen maanden een inventarisatie uitgevoerd naar de problemen die arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa in Nederland ondervinden op het gebied van arbeid en huisvesting.

Divers onderzoek toont aan dat uitbuiting van arbeidsmigranten veelvuldig voorkomt. Ook constateert de CGB dat deze uitbuiting de aandacht heeft van de rijksoverheid, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EFA-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: