Communicatietoolbox Bijzonder gewoon wonen

Nog te vaak zijn er zorgen over de uitstraling, de eenzijdigheid van bewoners en de inpassing van flexwoningen in een bestaande wijk. Dit staat de ambitie in de weg om in de komende jaren 37.500 flexwoningen te realiseren. In de ideale situatie worden flexwoningen beschouwd als een normale woonvorm en een goede oplossing voor een brede groep mensen die een woning nodig heeft. Ook staan omwonenden welwillend tegenover flexwoningen, waardoor er weinig weerstand is en ze eenvoudiger en sneller gerealiseerd kunnen worden.

Om dit te bereiken is een onderscheidend verhaal ontwikkeld, in woord en beeld, waarmee we nieuwe, positieve associaties creëren bij het algemeen publiek, decentrale overheden en stakeholders. Dit verhaal en beelden die een gezicht geven aan toekomstige bewoners vind je in deze communicatietoolbox. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Aan de slag met flexwonen, Huisvesting arbeidsmigranten, Versnelling woningbouw
Onderwerp:
Draagvlak en communicatie