Conferentie Haaglanden: regio zet in op 6.000 extra huisvestingsplaatsen

Een mini-documentaire over de resultaten van é鎎n jaar aanjaagteam, markeerde de opening van de bestuurlijke conferentie huisvesting arbeidsmigranten in Haaglanden op 24 juni in Den Haag.

De aanjagers Arne Weverling (wethouder Westland), Karin Van Dreven (directeur-bestuurder Haag Wonen) en John Snoep (bedrijfsleider SRS Personeel BV) toonden op aansprekende wijze de vruchten van hun gezamenlijk inspanning om de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio beter te organiseren. Hun boodschap: ”We hebben hele goede stappen gezet maar we zijn er nog niet.” Portefeuillehouder Wonen van de regio, Be Emmens had in zijn openingswoord al gemeld dat de regio heeft afgesproken de komende tijd 6.000 extra plekken voor arbeidsmigranten mogelijk te maken, waarvan 2.000 in den Haag, 2.000 in Westland en 2.000 in de overige gemeenten.

Haaglanden 240613- 1

Cor de Koeijer gaf namens de nieuwe Stichting Normering Flexwonen weer wat de betekenis is van het nieuw huisvestingskeurmerk voor lokale partijen. Dit breed gedragen markinitiatief maakt het straks voor gemeenten makkelijker de handhavingscapaciteit gericht in te zetten: ‘let op onze SNF-sticker’.

In de vorm van een pitch toonde het gros van de gemeenten in de regio het resultaat van hun inspanningen. Duidelijk werd dat de variëteit in aanpak en resultaat groot was. De gemeenten Den Haag en Westland lopen voorop. In veel andere gemeenten wordt nog naar aan passende aanpak gezocht. Een van de zichtbare resultaten vormt het Rieff-gebouw in Laakhaven. Het complex bestaat uit 95 volledig ingerichte tweepersoonsstudio’s en is in zeer korte tijd tot stand gebracht door een  goede samenwerking tussen Rieff en de gemeente Den Haag.

IHaaglanden 240613-7n de daarop volgende discussie reflecteerde een bewoner uit Laakhaven op de nieuwe woonvoorziening. ‘Wij hadden last van het feit dat er geen goede woonvoorzieningen waren. Arbeidsmigranten hingen in onze portieken met alle problemen van dien. Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat er een goede woonvoorziening moest komen. Het Rieff gebouw  heeft het leefklimaat dan ook voor ons aanzienlijk verbeterd’. John Snoep  zag de grote winst in de erkenning dat uitzendbureaus niet enkel meer gezien worden als probleem maar ook vooral als onderdeel van de oplossing. Leendert Koning , projectleider EU-arbeidsmigranten ministerie van BZK, complimenteerde de regio met de stappen die zijn gezet: ”U loopt samen met de regio West-Brabant landelijk gezien voorop.”

Haaglanden 240613-4Tijdens de afsluiting stond Arne Weverling stil bij de borging van het proces. ”We hebben goede stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Het komt nu op concrete projecten aan. Daarnaast hebben we in 2014 gemeenteraadsverkiezingen. In principe wordt het aanjaagteam ontmanteld. Toch zou ik graag met de andere aanjagers willen borgen dat het proces ook na die verkiezingen doorloopt.” Be Emmens deed spontaan een appèl op het aanjaagteam: ”Ik zou heel graag willen dat het aanjaagteam voorlopig blijft bestaan. Mogen we voorlopig op jullie inzet blijven rekenen?”

De getoonde mini-documentaire over de resultaten van het aanjaagteam:

De tijdens de conferentie gehouden presentaties:

 Wat hebben gemeenten gedaan? Flitspresentaties gemeenten:

  1. Pijnacker-Nootdorp
  2. Delft
  3. Zoetermeer
  4. Rijswijk
  5. Westland
  6. Den Haag

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid