Congres regio Rivierenland: rode loper voor arbeidsmigranten

De leefsituatie van arbeidsmigranten is velen een doorn in het oog. De betrokken partijen kwamen 10 mei bijeen op het Congres Arbeidsmigranten. Uitzenders, huisvesters en diverse overheden hebben elkaar leren kennen op dit thema. De acties die in gang zijn gezet moeten nog dit jaar tot verbeteringen leiden.

bekijk  beeldverslag congres>

De leefsituatie van arbeidsmigranten is in ons land, en ook in onze regio, vaak slecht. Hoewel vele betrokken partijen dit signaleren merken ze ook dat het lang duurt om verbeteringen door te voeren. Om meer samen te werken en een versnelling te realiseren is op 10 mei het Congres Arbeidsmigranten georganiseerd.

Deelnemers aan het congres waren uitzenders, huisvesters, gemeenten uit de regio Rivierenland, provincie Gelderland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ministeries. Het congres is georganiseerd door de Regio Rivierenland en de provincie en mede mogelijk gemaakt door het Rijk als onderdeel van de Regiodeal.

Er zijn afspraken gemaakt die tot verbeteringen moeten leiden. Ten eerste worden afspraken gemaakt tussen gemeenten hoe we de arbeidsmigranten huisvesten en een betere positie kunnen geven. Ten tweede wordt een convenant gesloten met de marktpartijen waarin betere huisvesting en een goed beheer wordt geregeld. Het streven is om nog dit jaar de afspraken te bezegelen.

 

bron: regio Rivierenland

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie