Controle bij champignonbedrijven Maasdriel

Het Interventieteam Champignons heeft op 26 juni jl. een inspectie uitgevoerd bij twee champignonbedrijven in Maasdriel. De overheidsinstanties in het team controleerden op verschillende locaties onder meer op naleving van belastingwetgeving illegale arbeid en onderbetaling van personeel.

Op het moment van de inspectie waren ruim 40 personen met de Bulgaarse nationaliteit aan het werk in de champignonkwekerijen. De informatie die is opgedaan en een administratief onderzoek moeten uitwijzen of de bedrijven  zich aan de regels houden. De Inspectie SZW onderzoekt of er sprake is van illegale tewerkstelling of onderbetaling. De Belastingdienst bekijkt of aangiften en afdrachten op correcte wijze zijn gedaan. Gemeentelijke toezichthouders gaan na of  (bedrijfs-) ruimten van de ondernemers voldoen aan de eisen en of de aangetroffen bebouwing in overeenstemming is met de vergunningen. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EFA-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: