Convenant gemeente Someren en SNF voor goede huisvesting van arbeidsmigranten

Op woensdag 20 oktober 2021 tekenden de gemeente Someren en Stichting Normering Flexwonen (SNF) een convenant voor goede huisvesting arbeidsmigranten. Met het convenant zal het toezicht op de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten beteren. Koos Karssen voorzitter Stichting Normering Flexwonen (SNF) en wethouder Louis Swinkels zijn verheugd dat de samenwerking formeel bekrachtigd kon worden.

In de gemeente Someren zijn veel arbeidsmigranten werkzaam. Om ervoor te zorgen dat deze arbeidsmigranten goed kunnen wonen, moeten organisaties die arbeidsmigranten huisvesten voldoen aan de normering van Stichting Normering Flexwonen (SNF). Met de ondertekening van het convenant wordt de basis gelegd voor de uitwisseling van gegevens. SNF stelt een norm voor het huisvesten van arbeidsmigranten. De gemeente heeft deze normering opgenomen in haar beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten. SNF versterkt het gemeentelijk toezicht door inspecties  van gecertificeerde locaties. Door de samenwerking tussen SNF en de gemeente wil de gemeente Someren voorkomen dat er in Someren situaties ontstaan waarbij de kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten te wensen overlaat. Met het SNF-keurmerk kan hier goed op gestuurd en gecontroleerd worden. Someren behoort, samen met de gemeente Waadhoeke, tot de eerste gemeenten waarmee SNF een convenant afsluit.

bron: Stichting Normering Flexwonen>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering