Corporaties gaan 10.000 plaatsen realiseren voor doorstroom opvang en beschermd wonen

De ledenvergadering van Aedes, koepelorganisatie van woningcorporaties, stemde vandaag in met de Woonagenda 2017-2021.

Een van de ambities is om circa 34.000 woningen per jaar bouwen; twee keer zoveel als woningcorporaties in 2015 bouwden. Komende kabinetsperiode stromen 10.000 personen vanuit beschermd wonen of maatschappelijke opvang door naar huisvesting in wijken. Corporaties zetten zich daar samen met de VNG en de Federatie Opvang voor in. Voorwaarde is dat zorg en begeleiding goed georganiseerd zijn door partners in de wijk.

bron: Federatie Opvang

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beleid, Wonen met zorg/begeleiding