CPB-notitie: Arbeidsmigranten uit Oost-Europa

De Tweede Kamer heeft het Centraal Planbureau (CPB) gevraagd een actuele raming op te stellen van de arbeidsmigratiestroom naar Nederland uit de Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen), met name Polen, Bulgarije en Roemeni‘, en de effecten daarvan op de Nederlandse economie en arbeidsmarkt.

download publicatie

inhoudsopgave:
1.inleiiding
2. Huidige situatie en regelgeving
3. Gevolgen migratie voor Nederland
4. Determinanten van migratie
5. Ramimg
6. Conclusie

 

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: