de Bed-voor-Bedregeling

De Bed-voor-Bedregeling is onderdeel van de Nationale verklaring voor huisvesting van arbeidsmigranten.

folder bed-voor-bedregeling>

In de afgelopen jaren zijn er op het gebied van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten teveel onwenselijke situaties ontstaan. Veelal is gehuisvest op locaties die niet voldoen aan bestaande wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid of is sprake van een gedoogsituatie. Daarmee is ook de samenwerking tussen huisvesters en gemeenten niet optimaal transparant.

De Bed-voor-Bedregeling streeft ernaar deze onwenselijke situaties te beëindigen en ervoor te zorgen dat de huidige situaties wel aan wet- en regelgeving gaan voldoen of dat er een alternatieve huisvestingslocatie voor wordt gevonden.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Handhaving