De financiële haalbaarheid van transformatie naar studentenhuisvesting

Zowel vanuit de markt als de maatschappij en de politiek is er de wens om leegstaande kantoren in Amsterdam te transformeren naar huisvesting voor studenten. Dat dit in de praktijk niet of nauwelijks van de grond komt heeft er onder meer mee te maken dat de spelers op de kantorenmarkt onbekend zijn met woningbouw, met de bouwtechnische- en bestemmings(on)mogelijkheden en met financiële belemmeringen. Dit onderzoek geeft meer inzicht in de financiële haalbaarheid van transformatie naar studentenhuisvesting.

  1. Inhoudsopgave
  2. Samenvatting
  3. Inleiding
  4. Factoren financiële haalbaarheid
  5. Berekeningen financiële haalbaarheid
  6. Conclusies en overwegingen
  7. Bijlage: indicatie huurprijzen
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Financiering en exploitatie