De FNV en arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa

In deze nota verwoordt de FNV haar visie op het vrij verkeer van werknemers binnen Europa en de consequenties daarvan voor Nederland. De nota wordt uitgebracht op een tijdstip dat Nederland aan de Europese Commissie haar mening moet geven over het al dan niet toelaten van Bulgarije en Roemenie tot het vrij verkeer van werknemers per 1 januari 2012. Uiterlijk op 1 januari 2014 zal in heel Europa het vrij verkeer van werknemers zonder enige beperkingen gelden.

download nota

inhoudsopgave

1. Samenvatting
2. Inleiding
3. MOE-landers op de Nederlandse arbeidsmarkt
4. Handhaving arbeidsvoorwaarden
5. Sociale zekerheid
6. Leefomstandigheden
7. De Roemenen en Bulgaren
8. Voorstellen verbetering handhaving arbeidsvoorwaarden 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: