De Magic Mix – de update

Nieuwkomers op de huurmarkt hebben het moeilijk. Groepen als arbeidsmigranten, vergunninghouders en mensen in een scheiding hebben vaak geen tijd om lang te wachten op een woning en kunnen weinig betalen. Spoedzoekers zijn gebaat bij tijdelijke oplossingen. Verschillende gemeenten en woningcorporaties experimenteren met nieuwe vormen van flexwonen, zoals de ‘magic mix’. Het rapport ‘De Magic Mix – de update’ is een geactualiseerde versie van het rapport De Magic Mix uit begin 2016.

Interessante nieuwe ‘magic mix’-projecten uit 2016 én begin 2017 zijn in deze actualisatie opgenomen. De overige casussen in het rapport zijn geactualiseerd, zoals de verschuiving van reguliere huurcontracten naar flexcontracten in veel projecten. Verder is er een financieel hoofdstuk toegevoegd: de business case van de ‘magic mix’. Ten slotte zijn de aanpassingen in de wet uit 2016 opgenomen, zoals de Wet doorstroming huurmarkt. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beheer, Beleid, Doelgroepen flexwonen, Draagvlak en communicatie, Taal en participatie