De Monitor: ‘Arbeidsmigranten, te weinig huisvesting voor te veel werk’

Naar schatting werkten in 2016 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland. Ze hadden samen 514.000 banen, met name in de land- en tuinbouw, zakelijke dienstverlening, logistiek, groothandel, voedingsindustrie en metaalindustrie. Ongeveer de helft zijn uitzendbanen. Volgens SEO economisch onderzoek droegen ze in dat jaar ongeveer 11 miljard euro bij aan het nationaal inkomen van ons land. Daar staan kosten voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, sociale zekerheid en huisvesting tegenover.

Werkgevers willen nog meer arbeidsmigranten in ons land omdat ze die nodig hebben voor hun vacatures. Ook veel gemeenten steunen dat. Een van de grote problemen is huisvesting. Er zijn te weinig woningen en alternatieven als de camping of de zogenaamde Polenhotels stuiten op verzet. Hoe komen we hier uit? Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie