De RNI in vogelvlucht

De Registratie Niet Ingezetenen (RNI) start op 6 januari 2014 en registreert personen die niet in Nederland wonen, maar die wel een relatie hebben met (meerdere) Nederlandse overheidsinstellingen.

Registratie van ingezetenen en niet-ingezetenen

Iemand die voor een periode van 4 maanden of langer in Nederland woont, is een ingezetene. Elke ingezetene staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Naast ingezetenen zijn er niet-ingezetenen. Dit zijn personen die niet of korter dan 4 maanden in Nederland wonen en een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. Zij staan niet in de BRP ingeschreven. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die tijdelijk in Nederland werken. Of mensen die in Nederland hebben gewoond en die nu in het buitenland pensioen genieten. Overheidsinstellingen hielden elk hun eigen registratie bij van niet-ingezetenen met wie zij te maken hebben. In de RNI worden nu alle gegevens centraal en op dezelfde manier vastgelegd.

Basisregistratie Personen

De BRP bevat persoonsgegevens van zowel ingezetenen als niet-ingezetenen. Van niet-ingezetenen worden minder gegevens bijgehouden.
Sinds 6 januari 2014 kunnen niet-ingezetenen bij 18 gemeenten in Nederland terecht voor inschrijving in de RNI. Dit zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle.

bronnen en meer informatie:
brief aan gemeenten Registratie Niet Ingezetenen BZK 4 oktober 2013
website Programma Registratie Niet-Ingezetenen
website Rijksoverheid

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Wetten en regels