DigiZine Kompas Noordkop

DigiZine is de gezamenlijke digitale nieuwsbrief van Kompas West-Friesland en Kompas Noordkop.

lees digitale nieuwsbrief

Met in dit nummer onder meer:
-Kadernota geeft richting aan huisvestingslocaties arbeidsmigranten
-Goed Informeren over gezondheid werkt preventief bij arbeidsmigranten
-Kompas West-Friesland en Noordkop bezig met informatiepunten arbeidsmigranten
-Kwart arbeidsmigranten ingeschreven in GBA
-Ministerie biedt gemeenten toolkit voor het in kaart brengen huisvestingsopgave arbeidsmigranten

Datum:
Dossier:
Onderwerp: