Discussienota huisvesting arbeidsmigranten Noord-Holland

De provincie heeft een rol bij de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten buiten bestaand bebouwd gebied (BBG).

download discussienota

GS hebben op 17 juli jl. een discussienota ter consultatie vrijgegeven. Hierin staat dat primair het uitgangspunt is dat de behoefte aan huisvesting binnen bestaand bebouwd gebied moet worden opgevangen. Hierdoor blijft het landschap gevrijwaard van bebouwing. Daarnaast willen GS de ruimtelijke  ordeningsregels aanpassen om ook daarbuiten mogelijkheden te scheppen. Op dit moment zijn permanente voorzieningen  voor tijdelijke arbeidsmigranten buiten BBG niet toegestaan. GS willen de komende maanden in dialoog met gemeenten en andere betrokken organisaties de koers aanscherpen. Tegelijkertijd wordt nader onderzocht hoe de regels en voorwaarden kunnen worden vormgegeven.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: