Dongen worstelt met verdringing op woningmarkt door arbeidsmigranten

Een toenemend aantal mensen komt in Nederland werken. Die moeten onderdak krijgen. De vraag is hoe een dorp als Dongen met zijn beperkte woningaanbod daarmee om moet gaan. Onder grote publieke belangstelling sprak de gemeenteraad afgelopen over dat onderwerp.

Op tafel lag een notitie van wethouder Bea van Beers. Daarin somde ze drie mogelijke vormen van bewoning op. Kleinschalige en geconcentreerde huisvesting in de bestaande woonomgeving, en huisvesting bij agrarische bedrijven. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie