Dordrecht, Raadsinformatie huisvesting arbeidsmigranten

Om de aanpak van de huisvesting van arbeidsmigranten in goede banen te leiden, heeft de Raad op 14 december 2010 ingestemd met de opdrachtformulering voor de taskforce huisvesting arbeidsmigranten.

dowload dit artikel

In deze rapportage geven wij u de stand van zaken betreffende de werkzaamheden van de taskforce. De volgende rapportage kunt u rond maart 2012 tegemoet zien. De directe aanleiding om aandacht te besteden aan de situatie rond arbeidsmigranten waren klachten uit de bevolking over overlast vanuit panden waarin arbeidsmigranten kamers bewonen.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: