€ 100 miljoen beschikbaar voor versnellen flex- en transformatieprojecten; aanmeldloket voor hulp bij realisatie projecten geopend

Heb je ondersteuning nodig bij de realisatie van flexwoningen of een transformatieproject? De door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ingestelde ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ helpt partijen met het versnellen van projecten en adviseert BZK over de mogelijke toekenning van een financiële bijdrage.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept gemeenten, provincies, corporaties en andere belanghebbende partijen op projecten aan te melden via www.realisatiehuisvesting.nl.

Mede door de oorlog in Oekraïne en de crisis in de asielopvang, zijn er nog sneller en meer (tijdelijke) woningen nodig dan voorzien in de programma’s Woningbouw en Een thuis voor iedereen. De door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ingestelde ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ helpt partijen met het versnellen van projecten en adviseert BZK over de mogelijke toekenning van een financiële bijdrage.

Financiële bijdrage

Er is door het Kabinet in 2022 € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het versnellen van de bouw van flexwoningen en transformatieprojecten voor ontheemde Oekraïners, statushouders en andere doelgroepen. Alleen projecten die via de website zijn aangemeld, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Per te realiseren woning bedraagt de maximale bijdrage €12.000 inclusief BTW, met een maximumbedrag van €10 miljoen inclusief BTW per gemeente. Het project moet verder voldoen aan een aantal voorwaarden. Op www.realisatiehuisvesting.nl vind je meer informatie over de Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting en de voorwaarden van deze financiële regeling.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen, Financiering en exploitatie, Vluchtelingen