Economische impact arbeidsmigratie Bulgarije en Roemenie, SEO

Naast de roep om buitenlandse arbeidskrachten om tekorten op de nationale en lokale arbeidsmarkt op te vullen, bestaat er ook zorg over de economische en sociale consequenties van mogelijk grote stromen arbeidsmigranten uit Midden en Oost-Europa.

download publicatie

Het is daarom voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van belang om meer ‘harde Õ informatie te verkrijgen over de impact van arbeidsmigratie uit deze landen. In het voorliggende onderzoek presenteren we zo helder mogelijk de  economische consequenties van arbeidsmigratie uit de MOE+-landen, d.w.z. uit de MOE-landen plus Bulgarije en Roemenië.

inhoud van dit document:

-Inleiding
-Data en definitie integrale statistieken
-Aard en omvang van de arbeidsmigratie
-Economische effecten van arbeidsmigratie
-Netto bijdrage aan collectieve sector
-Synthese

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: