ECRI-rapport over Nederland

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) is ingesteld door de Raad van Europa. Het is een onafhankelijk toezichtsorgaan voor de mensenrechten dat zich heeft gespecialiseerd in vraagstukken van racisme en onverdraagzaamheid. De commissie bestaat uit onafhankelijke, onpartijdige leden, die zijn benoemd op grond van moreel gezag en erkende deskundigheid op het gebied van racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme en onverdraagzaamheid.

bekijk rapport

Een van de statutaire activiteiten van de ECRI is monitoring van de situatie omtrent racisme en onverdraagzaamheid in elke lidstaat van de Raad van Europa. Per land wordt de situatie geanalyseerd en worden er suggesties en voorstellen gedaan voor oplossingen van de vastgestelde problemen.

Inhoudsopgave

VOORWOORD
SAMENVATTING
BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN
I. BESTAAN EN TOEPASSING WETGEVING
II. DISCRIMINATIE OP DIVERSE TERREINEN
III. KLIMAAT PUBLIEKE OPINIE EN PUBLIEK DEBAT OVER RACISME
IV. RACISTISCH GEWELD
V. EXTREMISME
VI. KWETSBARE GROEPEN/MIKPUNTEN
VII. MONITORING RACISME EN RASSENDISCRIMINATIE
VIII. GEDRAG POLITIEMEDEWERKERS
IX. ONDERWIJS EN BEWUSTWORDING
TUSSENTIJDS VERVOLGONDERZOEK AANBEVELINGEN
BIBLIOGRAFIE

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid