Eén keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten

Tilburg, 9 maart 2016. SNF en SKIA hebben een convenant ondertekend dat leidt tot é鎎n uniform keurmerk dat toeziet op de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Hiermee komen zij tegemoet aan de wens van de markt en van lokale overheden om de kwaliteit van deze huisvesting op een ŽŽéénduidige manier te certificeren.

SKIA voorzitter Nico Geerlings:
“SKIA is destijds ontstaan zodat uitzendbureaus die de huisvesting goed voor hun werknemers geregeld hadden zich positief konden onderscheiden. In de loop van de jaren heeft SKIA veel ervaring opgedaan met het controleren en registreren van huisvesting van arbeidsmigranten. Met het samengaan van SNF en SKIA kan deze kennis breder worden ingezet en zo een impuls geven aan de verdere ontwikkeling van het SNF-keurmerk.”

Met het samengaan van SKIA en SNF ontstaat er éénduidigheid voor zowel werkgevers die huisvesting voor hun buitenlandse werknemers organiseren als voor opdrachtgevers en lokale overheden over het vaststellen van de kwaliteit van de huisvesting  van arbeidsmigranten.

SNF voorzitter Koos Karssen:
In mijn gesprekken met wethouders kwam de wens regelmatig terug om één duidelijke en breed gedragen norm voor de kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten te hebben. Hiermee wordt het voor gemeenten eenvoudiger deze als standaard te gebruiken bij de ontwikkeling van beleid en bij de handhavingstaak op het gebied van huisvesting. Ook bedrijven hebben nu niet meer te maken met  verschillende keurmerken die worden gevraagd vanuit opdrachtgevers of gemeenten.

Onafhankelijk

In Nederland werken jaarlijks circa 400.000 arbeidsmigranten. Werkgevers organiseren vaak huisvesting voor hun buitenlandse werknemers, maar steeds vaker schakelen zij onafhankelijke private huisvesters in die zorgen voor het tijdelijk onderdak voor de werknemers.

Met het SNF keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten kunnen bedrijven aantonen dat hun huisvesting op orde is. Een steekproef van de huisvestingslocaties van de keurmerkhouders worden jaarlijks door een onafhankelijke instelling fysiek gecontroleerd op leefruimte, brandveiligheid, administratie en beheer, hygiëne, een minimum aantal sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid. Voldoet de huisvesting niet, dan wordt de onderneming uit het register geschreven.

Voor meer informatie kijk op www.normeringflexwonen.nl

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering