Eerste agrarische ondernemingen hebben het keurmerk voor huisvesting arbeidsmigranten behaald

In de zomer van 2017 hebben de eerste agrarische ondernemingen het keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten, het SNF-keurmerk, behaald.

Tot voor kort waren vooral uitzendondernemingen en ondernemingen die huivesting voor arbeidsmigranten beheren geregistreerd bij de Stichting Normering Flexwonen. Agrarische ondernemingen konden zich eerder nog niet laten registreren omdat voor die sector een aantal eisen nog niet concreet was ingevuld. Omdat er vanuit de agrarische ondernemingen wel behoefte bleek aan registratie, heeft het bestuur dit nu mogelijk gemaakt. Agrarische ondernemingen moet aan dezelfde eisen voldoen als andere geregistreerde ondernemingen en kennen geen uitzonderingen voor bijvoorbeeld huisvesting voor seizoensarbeiders. De agrarische ondernemingen die werkgever zijn van de mensen die ze huisvesten moeten via een accountantsverklaring aantonen aan de eis voor goed werkgeverschap te voldoen.
Met het keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten kunnen bedrijven aantonen dat hun huisvesting op orde is. Een steekproef van de huisvestingslocaties van de keurmerkhouders wordt jaarlijks door een onafhankelijke inspectie-instelling gecontroleerd op leefruimte, brandveiligheid, hygiëne, sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid. Voldoet de huisvesting ook na herkeuring niet, dan wordt de onderneming uit het register van SNF geschreven. Enkele tientallen agrarische ondernemingen hebben interesse getoond zich te registeren bij SNF.
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Normering en certificering