Eindhoven: herbestemming Grafisch Lyceum

Afgelopen jaar onderging het voormalig Grafisch Lyceum aan de buitenkant een ware metamorfose. De verschillende graffitikunstwerken op de muren zal niemand ontgaan zijn. En nu gaan we ook de binnenkant aanpakken.

Het gebouw en de ligging maken het voormalige Grafisch Lyceum tot een geschikte locatie voor de tijdelijke huisvesting van 40 tot 50 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa en voor diverse creatieve ondernemers.

Afgelopen jaar onderging het voormalig Grafisch Lyceum aan de buitenkant een ware metamorfose. De verschillende graffitikunstwerken op de muren zal niemand ontgaan zijn. En nu gaan we ook de binnenkant aanpakken. Het gebouw en de ligging maken het voormalige Grafisch Lyceum tot een geschikte locatie voor de tijdelijke huisvesting van 40 tot 50 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa en voor diverse creatieve ondernemers. 

De gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties, waaronder Woonbedrijf, hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om te zorgen voor goede huisvesting van mensen uit Midden- en Oost Europa. Uit de praktijk blijkt dat er voor deze mensen onvoldoende goede huisvesting is en dat we daardoor vaak te maken hebben met overlast door overbewoning in buurten en wijken. Met de ombouw van het voormalig Grafisch Lyceum tot tijdelijke woonruimte voor arbeidsmigranten en huisvesting voor creatieve ondernemers, voorkomen we ook leegstand en verloedering van het gebouw en de nabije omgeving.
Voor het toezicht en beheer is Camelot Beheer BV nauw betrokken; een Eindhovens bedrijf dat gespecialiseerd is in leegstandsbeheer. Camelot zorgt voor een goed beheerplan. De huisvesting van creatieve ondernemers kan voor de buurt een meerwaarde betekenen door hen te betrekken bij (leefbaarheids)projecten in de buurt.
Het is de bedoeling dat de eerste bewoners rond de zomer van 2013 het pand zullen betrekken.

Gezamenlijk persbericht van Woonbedrijf, Camelot Beheer BV en Gemeente Eindhoven
Geplaatst op: 02 november 2012

Zie ook:
Herbestemming Grafisch Lyceum in Eindhoven
Eindhovense buurt tegen komst arbeidsmigranten  

Datum:
Dossier:
Onderwerp: