Eindrapport Lessen Uit de Recente Arbeidsmigratie

De Tweede Kamer heeft de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie (Lura) de opdracht gegeven om die feiten op een rij te zetten, analyses te verrichten naar de achterliggende problematiek en te onderzoeken of, en zo ja, welke lessen geleerd zouden moeten worden om arbeidsmigratie in de toekomst in goede banen te leiden.

download dit artikel

De uitkomsten van het onderzoek kunnen mede gebruikt worden als voorbereiding op het debat dat de Kamer in het najaar van 2011 zal voeren over de vrije toetreding van arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije.

Inhoud van dit rapport:

  1. Hoofdconclusies, lessen en aanbevelingen
  2. Inleiding en verantwoording
  3. Arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa naar Neder-land
  4. Arbeidsmarkt
  5. Huisvesting
  6. Leefbaarheid
  7. Integratie, taalontwikkeling en onderwijs
  8. Aandachtspunten voor het debat over de toetreding van Roemeense en Bulgaarse werknemers tot de Nederlandse arbeidsmarkt
Datum:
Dossier:
Onderwerp: