Eindrapportage huisvestings arbeidsmigranten, Dordrecht

In 2010 heeft het college besloten om een taskforce in te stellen om in een periode van twee jaar de situatie rond de huisvesting van arbeidsmigranten op orde te krijgen. De opdracht is in 8 deelopdrachten gespecificeerd waarbij het uitgangspunt was dat enerzijds voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten beschikbaar moet komen en anderszijds de overlast maximaal beperkt moet worden. Aan deze doelstellingen is gewerkt.

download eindrapportage

Inhoudsopgave

Samenvatting

1. Inleiding, leeswijzer
2. Opdracht en realisatie: 1. Goede huisvesting”
3. Opdracht en realisatie: 2. Aanpak overlast
4. Ontwikkelingen rijksoverheid
5. Analyse van de situatie op 1 oktober 2012
6. Wat heeft het gekost – wat gaat het kosten
7. Aanbevelingen

Datum:
Dossier:
Onderwerp: