Eindrapportage Kompas West-Friesland

Goede huisvesting van arbeidsmigranten. Daar draait het vooral om bij Kompas West-Friesland.

Goede huisvesting van arbeidsmigranten. Daar draait het vooral om bij Kompas West-Friesland. Verschillende partijen hebben daar invulling aan gegeven. Gemeenten, Belastingdienst, politie, UWV, Arbeidsinspectie, SVB en SIOD.
Samen, dat was de kracht van Kompas.

Bij het afronden van Kompas hoort een eindrapportage. Daarin leggen we verantwoording af over onze aanpak, werkwijze en resultaten van vier jaar Kompas. Dit is een beknopte uitgave met onder meer reportages over diverse vormen van huisvesting voor arbeidsmigranten. Van klein- tot meer grootschalig. Door onveilige situaties in bestaande huisvesting aan te pakken is een belangrijke stap gezet naar betere onderkomens voor arbeidsmigranten; een groep werknemers die een onlosmakelijk onderdeel is van de West-Friese economie. Daar hebben we ons de afgelopen tijd voor ingezet. Kompas kijkt daar met voldoening op terug.

De projectperiode van Kompas wordt beëindigd, maar de aanpak rond de huisvesting van de arbeidsmigranten krijgt zeker een vervolg.

Bij dezen wil ik alle participanten aan Kompas danken voor hun enorme inzet. Ik wens u veel leesplezier.

Frank Streng,
Burgemeester gemeente Medemblik,
voorzitter Stuurgroep Kompas West-Friesland.
December 2013

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Handhaving