Essay Godfried Engbersen: ‘Van zijstroom tot hoofdstroom van beleid’

Integratie als permanente opgave voor de stad Rotterdam

download essay

De kern van dit essay is dat de incorporatie van burgers in de Rotterdamse samenleving een centrale
taak is van belangrijke gemeentelijke Rotterdamse clusters als Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk & Inkomen en Stadsontwikkeling. Integratiebeleid is niet aanvullend op algemeen beleid, maar vormt de kern van algemeen beleid.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Taal en participatie