Essay ‘Re-creatie door arbeidsmigratie’

logo-bzk logo-regio-noord-veluwe

Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten op recreatieparken: verkenning van beleidsmatige, juridische en economische randvoorwaarden. In opdracht van het ministerie van BZK en Regio Noord-Veluwe en in samenwerking met het programma Vitale Vakantieparken. Prof.dr. Erwin van der Krabben, Ir. Herman de Wolff.

download essay

De regio Noord-Veluwe kampt met twee beleidsvraagstukken, die met elkaar verbonden zijn. Enerzijds kent de regio een overaanbod aan recreatiewoningen, waarvan een deel door gebrek aan investeringsmogelijkheden in verval is geraakt. Daarnaast is in het gebied een grote vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten die aan bepaalde minimumvereisten voldoet. Aan ons is gevraagd om de mogelijkheden en randvoorwaarden te verkennen van een vereveningsstrategie, waarbij (een deel van) de extra opbrengsten van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten worden ingezet om de kosten – of een deel daarvan – te betalen van de transformatieopgave voor de verblijfsrecreatieve sector. Deze werkwijze biedt mogelijkheden om meerdere vliegen in één klap te slaan: de kwaliteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten kan worden verbeterd, de overlast van de nu vaak illegale en versnipperde huisvesting kan worden beperkt en de vitaliteit van de recreatieparken kan op termijn weer verbeteren.
In dit essay verkennen wij deze mogelijkheden aan de hand van de bestuurlijke, juridische, economische en procesmatige randvoorwaarden.

Inhoudsopgave

Inleiding

Hoofdstuk 1
Overaanbod en verval van recreatieparken

Hoofdstuk 2
Grote behoefte aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten

Hoofdstuk 3
Combineer transformatie recreatieparken met huisvesting arbeidsmigranten

Hoofdstuk 4
Bestuurlijke, juridische en economische randvoorwaarden

Hoofdstuk 5
De mogelijkheden van de vereveningsstrategie

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid