EU-arbeidsmigranten in de provincie Zuid-Holland eindrapport PBLQ, 25 september 2020

PBLQ heeft in opdracht gemeente Westland, gefinancierd binnen het Provinciale Programma Arbeidsmigranten, een schatting gemaakt van het aantal EU-arbeidsmigranten dat in de provincie Zuid-Holland woont en werkt.

download:

Het onderzoek is uitgevoerd omdat er bij de opdrachtgever twijfels zijn of er met de beschikbare bronnen wel een betrouwbare telling van het aantal arbeidsmigranten kan worden uitgevoerd. Er is onderzocht welke gegevens nodig zijn om de schatting te maken, er zijn gegevensdefinities opgesteld, er is nagegaan welke relevante databronnen beschikbaar zijn om de schatting op te baseren en wat de kwaliteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van deze bronnen is. Tevens is een voorstel opgesteld hoe de registratie van EU arbeidsmigranten in de toekomst verbeterd kan worden.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

Inleiding

  1. Informatiebehoefte en gehanteerde definitie
  2. Arbeidsconstructies en registraties
  3. Schatting van het aantal arbeidsmigranten
  4. Verbetermogelijkheden voor registratie
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Facts en figures