Evaluatie pilot participateverklaring

Eerst wordt kort de achtergrond van de pilot Participatieverklaring toegelicht. weer: wat waren de centrale doelstellingen van deze pilot, voor welke nieuwkomers was de pilot bedoeld en uit welke onderdelen bestond de pilot? 

download eindrapport>

Vervolgens wordt de werkwijze van Regioplan nader toegelicht. Regioplan heeft de evaluatie van deze pilot uitgevoerd met als doel inzichtelijk te maken op welke manier de pilots zijn ingevuld, hoe de werking ervan in de praktijk is verlopen en of de centrale doelstellingen zijn behaald. Ook is gekeken naar de verbeterpunten, de succesfactoren en het draagvlak voor een landelijke uitrol van deze pilot.

bron: Rijksoverheid

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Taal en participatie