Evaluatie project wooncontainers Kampen, DSP-Groep

Aan de rand van een woonwijk in Kampen staan sinds 1993 vier wooncontainers voor extreme overlastgevers. Deze containers werden gezien als 'laatste kanswoningen' voor een aantal zeer ernstig overlast veroorzakende personen.

Download dit artikel

Deze personen konden op geen enkele wijze binnen de reguliere hulpverlening óf binnen de reguliere huisvesting onder dak gebracht worden. Doel van het evaluatieonderzoek is om input te leveren op grond waarvan in Kampen en elders een weloverwogen beleid kan worden ontwikkeld ten aanzien van wooncontainers als onderdeel van een opvangketen voor huisuitzettinggevallen wegens extreme overlast.

Inhoud van dit document:

  1. Inleiding
  2. Achtergrond van het containerproject
  3. De wooncontainers, de bewoners en de begeleiding
  4. De context van het containerproject: plaats in de keten
  5. Conclusies en aanbevelingen

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: