Evaluatie (Tijdelijk) Thuis in Schiedam

De Evaluatie (Tijdelijk) Thuis in Schiedam is een evaluatie van het flankerend beleid ten aanzien van tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.

download dit artikel

Inhoud van dit document: 

  1. Inleiding
  2. Landelijke ontwikkelingen
  3. Ontwikkelingen in Schiedam
  4. Alternatieve huisvesting
  5. Welzijnsbeleid
  6. De sociaal-economische positie van tijdelijke Arbeidsmigranten
  7. Communicatie
  8. Conclusies en aanbevelingen
Datum:
Dossier:
Onderwerp: