Expertisecentrum Flexwonen opent de Unitbank

Op de nieuwe website www.unitbank.nl vindt u informatie over woonunits en modulaire bouw die snel een oplossing kunnen bieden voor uw huisvestingsprobleem.

Ga naar de Unitbank

Aanbieders van woonunits en modulaire woongebouwen maken hier hun producten zichtbaar. Zowel nieuw als gebruikt. Uiteraard worden dergelijke woonvoorzieningen zonder grond aangeboden en zal de gebruiker zelf een geschikte locatie moeten vinden. De kwaliteit van zulke woonoplossingen is de laatste jaren sterk toegenomen en ze worden dan ook steeds vaker toegepast voor huisvesting van studenten, arbeidsmigranten, vergunninghouders en andere doelgroepen.

De website bevat ook een afdeling over inbouwunits. Dat zijn modulaire producten die gebruikt worden om in bestaande panden woonvoorzieningen te realiseren. Deze toepassing is bijzonder geschikt voor (tijdelijke) transformatie van kantoren en andere niet-woongebouwen naar wonen.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: